ELEVADOR PASILLO ANGOSTO SERIE J

Modelo C1D20H-JC4 
Capacidad nominal de carga 1200 - 2000 Kg 
Motor Eléctrico (Batería) – Curtis CA 
Tipo de operación: Sentado 
Centro de carga 600 mm 
Altura máxima de horquilla 8500 mm 
Capacidad de carga a 6,0Mts. 800 Kg 
Largo de horquillas 1070 mm 
Ancho de pasillo para pallets de 1000 x 1200 en sentido transversal 2958 mm 
Radio de giro 1775 mm 
Tensión batería 48V/500Ah